Rehabilitasyon

Rehabilitasyon

Sözcük anlamıyla rehabilitasyon yeni bir duruma adaptasyon sağlanması, yeni alışkanlıkların kazandırılması anlamına gelir. Günümüzde, rehabilitasyon tıbbı koruyucu ve tedavi edici hekimliğin yanında ayrı bir alan haline gelmiştir. Geriatrik rehabilitasyon ise, ileri yaşlarda oluşan fizyolojik değişiklikler ve eşlik eden kronik hastalıklar nedeniyle azalan fonksiyonları geliştirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için yapılan tıbbi uygulamalardır.

Geriatrik rehabilitasyon, hastalıkların ilk döneminde hastaneler ve yataklı rehabilitasyon kurumlarında uygulanır. Hastanelerin yatak kapasitelerinin etkin kullanılması için, mobilize olabilen hastalar ayaktan fizik tedavi programına geçirilir. Bu programlar hastanelerin poliklinikleri ve ayaktan tedavi merkezleri tarafınca uygulanır. Ayrıntılı rehabilitasyon programı şeklinde olabildiği gibi yalnızca fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarından da oluşabilir. Programın avantajı ise hastanın evinde yaşarken, sosyal ilişkilerini kaybetmeden takip edilebilmesidir. Hasta, haftanın belli gün ve saatlerinde sağlık kurumuna giderek rehabilitasyon hizmeti alır. Bu çeşit programlarda çözülmesi gereken en önemli sorun sağlık kurumuna ulaşımdır.

Sağlık kurumları şartları yerine getirmeyen ve aktif sağlık sorunu olmayan ileri yaş bireylere evde rehabilitasyon programları önerir. Bu programın avantajı, bireylerin kendi evlerinde günlük yaşamlarını sürdürürken uygulanabilmesidir. Aile fertlerinin ve varsa bakım verenlerin de programa katılımı sağlanmış olur. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı hekim tarafından bireyin ev koşulları değerlendirilir ve ergonomik çözümler önerilir. Sağlık kurumuna ulaşım için harcanan zaman ve maliyetten tasarruf edilmiş olur. Bu nedenlerle evde rehabilitasyon programları etkin ve konforludur.

Evde fizyoterapist ile birlikte yapılan egzersizlerle ileri yaş bireylerin kas gücünü artırmak amaçlanır. Böylece, eklem hareketlerindeki kısıtlamalar giderilir. Aynı zamanda, denge ve duruş bozukluklarına yönelik çalışmalar da yapılır. Bireylere, günlük yaşam aktiviteleri için doğru davranışlar ve düzenli egzersiz yapma alışkanlığı kazandırılır. Daha güvenli, konforlu ve aktif bir yaşam için katkı sağlanır.

Neden egzersiz bu kadar önemli?

Bu kısa girişten sonra, bir sonraki yazının konusu olsun.

Aktif ol, aktif kal…


Uzman. Dr. Nahide Görün

Uzman. Dr. Nahide Görün