Geriatri Polikliniği Nedir?

Geriatri Polikliniği Nedir?

Geriatri; 65 yaş ve üzeri bireylerin semptomları, hastalıkları, hastalık tanıları ve tedavileri ile iglilenen iç hastalıkları alt bölümüdür. Yaş alma ile birlikte vücutta değişimler ve çeşitli semptomlar görülür. Fizyolojik semptomların yanı sıra ileri yaştaki bireylerin psikolojik ve sosyo-ekonomik problemleri de vardır. Toplumsal anlamda da kendine bir yer edinmek isteyen bireylerin hem fizyolojik hem de psikolojik tüm sorunları ile ilgilenen geriatri bu nedenle dahiliyenin alt bölümüdür.

Geriatrinin farklı bir bölüm olmasının bir nedeni de ileri yaşta bireylerin gösterdikleri semptomların diğer yaş gruplarından farklı olmasıdır. Örneğin, genç bireylerde yüksek ateş, öksürük gibi belirtilerle kendini gösteren hastalıklar ileri yaştaki bireylerde yalnızca halsizlik ve iştahsızlık gibi semptomlara neden olabilir. Çok daha sessiz şekilde ilerleyen rahatsızlıkların erken tanı ve tedavisi için geriatri uzmanlarından yardım almak gerekir.

Geriatri Polikliniğine Kimler Gider?

65 yaş ve üzeri tüm bireyler fiziksel ya da psikolojik rahatsızlıkları için geriatri polikliniğine başvurabilir. Bununla birlikte sağlıklı yaş almak isteyen 65 yaş üzeri bireyler de herhangi bir rahatsızlıkları olmasa da geriatri uzmanlarından yardım alabilir. Geriatri uzmanları, bu bireylerin daha sağlıklı olabilmeleri için yaşam tarzlarında ne gibi değişiklikler yapılabileceği noktasında yol gösterir.

65 yaş üzeri bireylerin rutin kontrolleri de geriatri bölümünde yapılır. Belli zaman aralıklarından yapılması gereken kan tetkikleri, taramalar ve koruyucu aşılar için geriatri bölümüne başvurabilirsiniz.

Geriatri Polikliniği Hangi Hastalıklara Bakar?

Hem dünyada hem de Türkiye’de yaşam süresinin giderek uzaması ile ileri yaştaki bireylerin de sayısı artmıştır. Yaş alma ile birlikte ortaya çıkan hastalıklar da artış gösterir. Diyabet, kalp-damar hastalıkları, alzheimer ve demans, tansiyon, kanser, kemik erimesi gibi hastalıkların yanı sıra depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklar da bu yaşlarda sıklıkla görülür. Aynı zamanda zatürre, idrar yolları enfeksiyonu, grip gibi kronik olmayan hastalıklarda da geriatri uzmanına görünebilirsiniz.

Fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıklar dışarıdan yaş alma belirtileri olarak görülebilir. Özellikle ileri yaşlarda semptomların kendini yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısı olarak göstermesi tanı koymada güçlüklere neden olur. Oysaki, kanser ve alzheimer gibi ciddi hastalıklarda erken tanı çok önemlidir. Bu nedenle, herhangi bir semptomda mutlaka geriatri bölümüne başvurmak gerekir.