Eğitimler

Eğitimler

TÜİK’in yayınladığı güncel verilere göre Türkiye’de yaşlı nüfus, son beş yılda %21,9 artarak 2019’da 7 milyon 550 bin 727 kişiye ulaştı.

Bununla birlikte yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 2014’te %8 iken bu oran 2019 yılında %9,1 olarak gerçekleşti.

Yaşlı nüfusun kendi içinde yaş dağılımına baktığımızda, %62,8’lik bir oranla 65-74 yaş aralığındaki grubun çoğunluğu oluşturduğunu görüyoruz. 75-84 yaş aralığındakiler yaşlı nüfusun %28,2’sini oluştururken 85 yaş ve üzeri kişiler yaşlı nüfusun %9,1’ini oluşturuyor.

TÜİK’in nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye’de yaşlı nüfusun 2023’te %10,2, 2040 yılında %16,3 ve 2080’de ise %25,6 olacağı öngörülüyor.

Tüm dünya ve Türkiye bu kadar hızlı yaşlanırken bizlerin de değişen şartlara her anlamda kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Bu konuda neler yapabiliriz, büyüklerimizin neye ihtiyacı var, onları daha iyi nasıl anlar ve daha iyi ilgilenip, hizmet ederiz düşüncesiyle tüm bunları sertifikalı eğitimlerimizin altında topladık:

  • Aile Bireylerinin konu hakkında bilinçlendirilmesi,
  • Şirket Çalışanlarının Bilgilendirilmesi
  • Profesyonel Çalışanların Eğitilmesi